پنج هزار جلد قرآنکریم از سوی یک نهاد اسلامی به وزارت امورداخله اهداء گردیدنهاد بین المللی نشر و توزیع قرآن کریم و حدیث، به مناسبت فراه رسیدن ماه مبارک رمضان امروز پنج هزار جلد قرآن کریم را به وزارت امورداخله اهداء نمود.

در محفلی که به همین مناسبت در وزارت امورداخله تدویر گردیده بود لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله، شیخ ماجد سعید العابدی، نماینده نهاد بین المللی نشر و توزیع قرآن و حدیث، مولوی عبدالسلام عابد، خطیب مسجد جامع حاجی عبدالرحمن، مسئولین عقیدتی و فرهنگی و شماری از منسوبین وزارت امورداخله حضور داشتند.

لوی پاسوال جانان بارکزی، معاون اول وزارت امورداخله از همکاری سازمان بین المللی نشر و توزیع قرآن و حدیث، با وزارت امورداخله قدر دانی نموده گفت که جای افتخار است که به مناسبت فرا رسيدن مبارک رمضان که یک ماه پر برکت و نزول قرآن است ما این تحفه معنوی و با ارزش را دریافت کردیم.

معاون اول وزارت امورداخله با اشاره براینکه عزت و اخلاق هر فرد در نفس اوست در خطاب به منسوبین پولیس گفت که در جریان اجرای وظایف نفس های خود را از آلودگی به فساد و اخلاق ناپسند حفظ نمايند تا الگوی ادب و اخلاق برای دیگران بوده و مردم را با اخلاق حمیده تان بسوی عدالت و پاکی ترغیب نمایید.

سید محمد حسین حسینی مشاور عقیدتی و فرهنگی وزارت امورداخله از ارزش های قرآن عظیم الشان يادننمودهموده گفت که این کتاب با عظمت، هدایت و رهنمای تمام بشریت است که پیروی از احکام و ارشادات آن، هر فرد را بسوی موفقيت وكاميابی میکشاند.

سپس شیخ ماجد سعید العابدی، نماینده سازمان بین المللی نشر و توزیع قرآن و حدیث، گفت که برعلاوه اهداء پنج هزار جلد قرآن عظیم الشان در آینده نیز همکاری های شان را با وزارت امورداخله گسترش خواهد داد.

در این محفل، مولوی عبدالسلام عابد، خطیب مسجد جامع حاجی عبدالرحمن و مولوی احمد الله ورسجی، مشاور عقیدتی و فرهنگی وزارت امورداخله نیز در مورد اهمیت و ارزش های قرآن عظیم الشان در زندگی بشر، صحبت نمودند.

در اخیر به سمونوال ذبیح الله ابدالی، معاون ریاست عقیدتی و فرهنگی وزارت امورداخله وظیفه سپرده شد تا به اسرع وقت این پنج هزار جلد کتاب مقدس را به تمام قطعات و جزوتامهای پولیس ملی توزیع نماید.