نشست امنیتی امروز در وزارت امورداخله برگزار گردید.


این نشست که به ریاست لوی پاسوال جانان بارکزی، معاون اول وزارت امورداخله و به اشتراک مسؤلین ارشد این وزارت برگزار گردیده بود، روی رسیدگی به چالش‌های امنیتی در سطح کشور، اعزام نیروی کمکی به ولایت فراه، رسیدگی به نیازمندی‌های نیروهای پولیس ملی در مرکز و ولایات، تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی، موجودی پرسونل، جلوگیری از جرایم جنایی و سایر موضوعات مهم امنیتی بحث صورت گرفت.