ویس احمد برمک، وزیر امورداخله کشور امروز در نشستی با متخصصین پولیس نیویارک ایالات متحده امریکا، روی برخی موارد به ویژه نحوه مبارزه با جرایم بحث و تبادل نظر نمودند


یک هیئت بلند رتبه از متخصصین پولیس شهر نیویارک ایالات متحده امریکا که در رائس آن "آقای جیمس اونیل" رئیس پولیس شهر نیویارک قرار دارد، به منظور تبادل تجارب با پولیس افغانستان و نحوه مبارزه با جرایم به کابل سفر نموده اند.

این هیئت بلند رتبه، طی نشستی که امروز با مقامات وزارت امورداخله در این وزارت داشتند تجارب و اندوخته های خویش را با آنان در میان گذاشتند.

در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله ریفورم پولیس، تامین امنیت شهر کابل، پلان استراتیژیک چهار ساله وزارت امورداخله، مبارزه علیه فساد، مبارزه با تروریزم، نحوه کاهش و جلوگیری از جرایم جنایی، همچنان شیوه کسب اعتماد مردم نسبت به پولیس، بحث صورت گرفت.

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله کشور، گفت که رهبری این وزارت برنامه های اصلاحی را در پولیس آغاز نموده که این برنامه ها در کابل عملآ تطبیق گردیده است.

وزیر امورداخله تصریح کرد که استخدام رهبری حوزه های پولیس شهر کابل پس از سپری نمودن پروسه امتحان رقابتی بخشی از این برنامه ها است  که این امر در کاهش سطح جرایم در کابل مفید واقع گردیده است.

وزیر امورداخله به ادامه تطبیق برنامه های اصلاحی اش در تمام ولایات کشور تاکید نموده گفت که بر علاوه این برنامه ها کار روی سیستم سازی جریان دارد و در نظر است که تمام ادارات پولیس  در سطح کشور به سیستم (نیمز) فعال گردند.

وزیر امورداخله در ادامه صحبت هایش افزود: "در گام بعدی، مدرن سازی نیروهای پولیس در نظر است که تلاشهای ما بخاطر عملی شدن این برنامه جریان دارد."

همچنان متخصصین پولیس شهر نیویارک ایالات متحده امریکا، از برنامه های اصلاحی رهبری وزارت امورداخله مبنی بر آوردن اصلاحات در بخشهای مختلف پولیس ابراز قدر دانی نموده و این برنامه ها را در جهت تامین امنیت، کاهش و جلوگیری از جرایم ارزنده عنوان نمودند.