دوتن درپیوند به سرقت‌های مسلحانه در ولایت هرات بازداشت شدند


دو تن دزدان حرفه‌ی که در دزدی‌های مسلحانه در شهر هرات دست داشتند، بازداشت شدند.
این دوتن از دزدان حرفه‌ی در چندین قضیه دزدی مسلحانه در شهر هرات دست داشتند، روز گذشته در هنگامی سرقت یک منزل در شهر هرات، توسط نیروهای پولیس ملی بازداشت شدند.
از نزد این دزدان، دو قبضه تفنگ‌چه ومقداری پول نیز بدست آمده است.
متهمین در حال حاضر در بازداشت پولیس قرار داشته و تحقیقات بیشتر از آنان جریان دارد.