کشف یک ذخیرگاه مهمات در ولایت بغلان


نیروهای پولیس مبارزه با تروریزم قومندانی امنیه ولایت بغلان، یک ذخیره گاه مهمات تروریستان را ازساحه خلازیی دند شهاب الدین کشف وضبط کردند.
از این ذخیرگاه ۲۰۰۰ فیر مرمی دافع هوا، ۱۲۱ فیر مرمی هاوان، ۱۶ فیر مرمی هشتادو و پنج فیر مرمیBM1 کشف وبدست آمده است.
بررسی‌های پولیس بغلان نشان می‌دهد که این مهمات از مدت‌ها بدین‌سو در ساحه خلازیی دندشهاب‌الدین برای راه ‌اندازی حملات تروریستی جابجا شده بود.
گفتنی است که ساحه خلازیی درنتیجه عملیات البرز ۲۲ که چند قبل توسط نیروهای امنیتی راه اندازی شده بود، ازوجود تروریستان پاکسازی گردیده است.