32 هراس افگن طالب بشمول یک قومندان آنان در عملیات تصفیه ی در خوگیانی غزنی کشته و زخمی شدند

نیروهای امنیتی کشور عملیات مشترکی ضد هراس افگنی را در مناطق نا امن ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی راه اندازی نمودند که درنتیجه این عملیات 22 جنگجو وابسته به هراس افگنان طالب کشته و 10 هراس افگن دیگر بشمول ملا خلیل یکی از افراد کلیدی این گروه زخمی شده است.

هم چنان دراین عملیات سه عراده موتر و دو عراده موتر سایکل و یک مخفیگاه جنگ افزار هراس افگنان طالب نیز تخریب واز بین برده شده است.

گفتنی است که در این عملیات به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و مردم محل آسیبی نرسیده است.