یکی از طراحان حملۀ انتحاری بالای ریاست رجال برجسته در یک عملیات ویژه وهدفمند نیروهای قطعات خاص پولیس ملی کشته شد

نیروهای قطعات خاص پولیس ملی شب گذشته عملیات ویژه و هدفمند را در قریه انعام مربوطات مرکز ولایت لوگر راه اندازی کردند که درنتیجه این عملیات دریا خان مشهور به خالد یکی از طراحان حمله تروریستی بالای ریاست رجال برجسته در کابل، کشته شد.

در این عملیات، به شمول دریا خان سه قومندان کلیدی دیگر شبکه تروریستی حقانی بنام های عبدالرحمن مشهور به عمری اکمال کننده مواد انفجاری به این گروه در ولایت لوگر، قاری ارشاد و ملا هیبت الله نیز کشته شده اند.

این گروه تروریستی مربوط به شبکه حقانی، در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی به ویژه راه اندازی حملات انتحاری در ولایت لوگر و ولایات همجوار این ولایت نقش مهمی داشتند.

از نزد این افراد، یک ضرب توپ 82 ملی متری و یک ضرب توپ 75 ملی متری، یک میل راکت انداز، دومیل دهشکه، دو میل کلاشینکوف ومقداری مهمات و تجهیزات نظامی نیز بدست امده است.

در جریان این عملیات، یک سرباز نیروهای قطعات خاص پولیس ملی زخم برداشته است.

نیروهای قطعات خاص پولیس ملی وزارت امورداخله در عملیات های ضد تروریستی خویش، هسته رهبری هراس افگنان را مورد هدف قرار داده اند که در جریان عملیات های مختلف، ده ها فرد کلیدی شبکه های تروریستی را از بین برده اند.
وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، عملیات اخیر را یک ضربه محکم به گروه تروریستی شبکه حقانی می داند.