ورکشاپ آموزشی یکروزه ( آگاهی‌دهی امنیت سایبری) امروز در وزارت امور داخله تدویر گردید.

این ورکشاپ که برای منسوبین ادارات تکنالوژی معلوماتی وزارت های امور داخله و دفاع ملی از سوی اداره سیستیکا در وزارت امورداخله برگزار شده بود، نخست سترپاسوال عبدالهادی خالد مشاور ارشد وزارت امور داخله ضمن با اهمیت خواندن این ورکشاپ گفت که برای جلوگیری از تهدیدات سایبری مخالفین لازم است سیستم انترنتی ایمنی ساخته شود که خوشبختانه وزارت امور داخله  در این راستا کار های موثری را انجام داده و امروز هم شاهد آغاز یک برنامه بسا مهم دیگر نیز هستیم.

وی گفت که ما آرزو داریم که برگزاری چنین ورکشاپ ها افزایش یابد تا با فراگیری آن ظرفیت و توانایی کارمندان بخش های تکنالوژی معلوماتی بیشتر از پیش تقویه گردد.

در همین حال غلام سخی رحیمی رئیس عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله پیرامون امنیت سایبری صحبت نموده هدف از تدویر این ورکشاپ را محفوظ بودن هر چه بهتر سیستم مخابراتی و انترنتی و آماده‌گی برای برنامه های آینده عنوان نموده از تلاش های دفتر سیستیکا در این راستا ابراز قدردانی کرد.

وی از اشتراک کنندگان این ورکشاپ خواست تا از اندوخته های این ورکشاپ در وظایف روزمره شان استفاده مفید نمایند.

در اخیر برای شماری از اشتراک کنندگان این ورکشاپ از سوی رهبری وزارت امور داخله تحسین نامه ها توزیع گردید.