پولیس غزنی 25 کودک خورد سال را از چنگ آدم‌ربایان آزاد و به خانواده‌های شان برگرداند.


پولیس غزنی می‌گوید، این کودکان که اخیراً در ولسوالی قره‌باغ این ولایت از چنگ آدم‌ربایان نجات داده شده‌اند، بین 3 تا 9سال عمر داشته‌اند. به گفته پولیس غزنی، آدم‌ربایان کودکان را از ولسوالی‌های ده‌یک، مقر و اندر جمع‌آوری نموده و به آنان گفته بودند که در مدارس دینی کویته پاکستان دروس دینی را فراخواهند گرفت.
در پیوند به این رویداد، دوآدم‌ربا و دو راننده بازداشت شده‌اند. پولیس غزنی می‌گوید که کودکان یاد شده اکثرا یتیم و از خانواده‌های فقیر بوده‌اند و به پولیس گفته‌اند که با نیرنگ و فریب وادار به بیرون شدن از کشور می‌شدند.
پولیس همچنان از همکاری مردم در نجات این کودکان از چنگ آدم‌ربایان خبرداده است.
گروه‌های تروریستی و سایر باندهای جنایت‌کار به انواع مختلف از کودکان سوء استفاده نموده  و زمینه جذب آنان به باندهای جنایت‌کار و تروریستی را فراهم می‌سازند. در این میان، فعالیت نیروهای پولیس و به ویژه همکاری با مردم با این نیروها، می‌تواند نقش عمده‌یی در کاهش جرایم و  جلوگیری از سوء استفاده کودکان بازی می‌نماید.
طوری که دیده می‌شود گروه‌های جنایت‌کار از فقر و بیچاره‌گی مردم به نفع خویش استفاده  می‌نمایند. پس خانواده‌های محترم متوجه کودکان خود باشند و اجازه ندهند که افراد مشکوک زیرعناوین مختلف کودکان آنان را اغفال نموده و در جهت اهداف جنایت‌کارانه خویش استفاده نمایند.