وزارت امورداخله سمیناری را به هدف تبادل تجارب میان ساتنمنان ارشد پولیس و برید ملان ارشد وزارت دفاع برگزار کرد.

این سمینار به اشتراک ساتنمنان ارشد پولیس و بریدملان وزارت دفاع و شماری از جنرالان وزارت امورداخله امروز در مقر این وزارت برگزار شد.

در مراسم گشایش این سمینار سترپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امورداخله گفت، تدویر این سمینار جهت بهبود عملکرد و تبادل تجارب میان ساتنمنان ارشد پولیس و بریدملان وزارت دفاع از اهمیت خاصی برخوردار بوده و میتواند روابط میان ساتنمنان ارشد پولیس و بریدملان ارشد وزارت دفاع را تقویت بخشیده و در جهت کاهش و از میان برداشتن مشکلات و چالشهای برید ملان و ساتنمان و همچنان تامین هماهنگی بیشتر میان آنان مفید واقع گردد.

وزیر امورداخله نقش ساتنمان و برید ملان را در جهت بهبود تامین امنیت کشورو مبارزه با تروریستان مهم و ارزنده عنوان نموده گفت، ساتنمنان و برید ملان ستون فقرات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تشکیل میدهند که رهبری وزارت امورداخله تلاشها و زحمات شان را در راستای تامین امنیت ومبارزه با تروریزم به دیده قدر مینگرد.

چگونگی نقش ساتنمنان ارشد درقطعات وجزوتامهای پولیس،استعمال صنوف مختلف در جریان وظایف، معلومات مفید و تبادل افکار در نقاط قوی و ضعیف نیروهای امنیتی به خصوص پولیس ملی، دریافت راه حل جهت جلوگیری از تلفات پرسونل و جلوگيري ضایعات وسایط و تجهزات و مواظبت از مجروحین و ورثه شهدا مواردی بود که در این سمینار روی آن بحث صورت گرفت.

در همین حال چند تن از ساتنمان و برید ملان ارشد به نمایندگی ازسائرین ضمن ارایه گزارش کاری یک ساله شان، تاکید کردند که بدون خستگی از حاکمیت و ارزشهای ملی حراست مینایند.

در این سمینار شماری از جنرالان وزارت امورداخله پیرامون موضوع صحبت نموده برگزاری سمینار ساتنمنان ارشد پولیس وبرید ملان ارشد وزارت دفاع را در جهت بهبود هماهنگی و تبادل تجارب میان آنان را در امر مبارزه با هراس افگنان موثر عنوان کردند.

سمینار یاد شده برای یک روز دیگر نیز ادامه دارد.