23 هراس افگن طالب بشمول دوقومندان آنان کشته شدند


در نتیجه حمله هراس افگنان طالب بر چندین پوسته نیروهای پولیس ملی درمربوطات ولسوالی بورکه ولایت بغلان، ملا وکیل و ملا جانو و چندین عضو این گروه به هلاکت رسیدند.

این حمله که به شکست هراس افگنان منتهی شد، به نیروهای پولیس ملی آسیبی نرسیده است.

وضعیت امنیتی درحال حاضر درمربوطات ولسوالی بورکه ولایت بغلان خوب گزارش شده است.

هم چنان در یک عملیات نیروهای امنیتی که هدف سرکوب هراس افگنان  درمربوطات ولسوالی چپه دره ولایت کنر راه اندازی گردید، بخش های زیادی ولسوالی چپه دره ولایت کنر از وجود هراس افگنان تصفیه شده است.

در این عملیات 21 هراس افگن کشته و 17 هراس افگن دیگر زخمی شده اند.

نیروهای پولیس ملی افغانستان با عزم و اراده قوی در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی با جدیت برخورد نموده وبه دشمنان اجازه نخواهند داد تا آرامش و امنیت مردم را برهم زنند.