کشف و ضبط دوهزار کیلوگرام مواد انفجاری توسط پولیس استخبارات

نیروهای پولیس استخبارات وزارت امورداخله، مقدار دوهزار کیلوگرام مواد انفجاری نوع امونیم نایتریت را از مربوطات ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل کشف و ضبط کرده اند.

این مواد انفجاری جهت استفاده در حملات هراس افگنی در یک خانه نگهداری میشد، تحقیقات پولیس بمنظور بازداشت عاملان این قضیه جریان دارد .

نیروهای پولیس، درتمامی نقاط کشور مشغول اجرای عملیات های کشفی اند تا از وقوع حوادث ناگوار تروریستی جلوگیری به عمل آورند.