دو قومندان ارشد شبکه حقانی با دو عضو دیگراین گروه در ننگرهار به هلاکت رسیدند.

در یک عملیات ویژه و هدفمند نیروهای قطعات خاص پولیس ملی که روز گذشته در روستای ناصافی ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار انجام شد، دوقومندان ارشد شبکه تروریستی حقانی بنام های عمران خان مشهور به داکتر ذکریا و شاهین که شهروندان پاکستان هستند، با دو عضو دیگر این گروه به هلاکت رسیدند.

این دو قومندان شبکه تروریستی حقانی، در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی به ویژه راه اندازی حملات انتحاری در کشور نقش مهمی داشتند.

دو عضو دیگر شبکه تروریستی حقانی بنام های سربلند و ضیاالرحمن همراه با چهار میل کلاشینکوف، یک میل راکت لانچر، 11 قبضه بم دستی و مقداری مهمات نیز در این عملیات بازداشت شده اند.

در جریان این عملیات به نیروهای قطعات خاص پولیس ملی و مردم محل آسیبی نرسیده است.

نیروهای پولیس ملی، به مبارزه خویش با تروریستان ادامه می دهند.