سترپاسوال تاج محمد جاهد وزیرامورداخله، در محفل فراغت 250 تن افسران وساتنمنان پولیس زن در کشورترکیه اشتراک نموده و فراغت آنان را گام مهمی در جهت مسلکی شدن پولیس ملی افغانستان خواند


وزیرامور داخله، که به هدف شرکت در مراسم چهارمین دور فراغت دو صدو پنجاه تن از افسران وساتمنان پولیس اناثیه به ترکیه رفته بود؛ ضمن سپاسگذاری از کمک های جاپان برای تمویل روند آموزش افسران جوان پولیس در ترکیه وهمکاری دولت ترکیه در فراهم سازی زمینه ی آموزش های مسلکی به این افسران، فراغت افسران پولیس اناثیه کشور دریکی از نهاد های آموزشی معتبر کشور ترکیه را به مردم ودولت افغانستان تبریک گفته تصریح کرد که فراغت این افسران نقش مهمی در بلند بردن ظرفیت مسلکی نیروهای پولیس ایفا می نماید.

وزیر امور داخله، گفت که این افسران در بخش های: مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با جرایم جنایی و جرایم سازمان یافته و مسایل حقوق بشری آموزش دیده و به زودی در قطعات و جزوتام های پولیس به کار گماشته شده و مصدر خدمت به مردم و کشور خواهند شد.

وی تصریح کرد که به کارگماری افسران جوانی که دردوره های گذشته از این مرکز آموزشی فارغ شدند، تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد مسلکی پولیس ملی داشته و آنان ماموریت های تاثیر گزاری را در عرصه های گوناگون اجرا کرده اند که قابل ستایش است.

وزیرامور داخله، باهیئت همراهش که در سفرش به ترکیه داشت با استقبال گرم مقام های امنیتی این کشور روبرو شده و ضمن شرکت در مراسم فراغت افسران و ساتنمنان زن با حضور در صنوف درسی محصلین، چگونگی فراگیری آموزش های آنان را نیز مورد بررسی قرار داده، ضمن تشویق محصلین به فراگیری آموزش های مسلکی، از چگونگی روند آموزش آنان ابراز رضایت کرد.

هم چنان در مراسم فراغت افسران وساتنمنان پولیس از اکادمی پولیس سیواس ترکیه، معین وزارت داخله کشور ترکیه ، والی شهر سیواس و شماری از مقام های امنیتی و دولتی کشور ترکیه شرکت نموده و در جریان سخنرانی های خود، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های پولیس ملی افغانستان ، حمایت خود را از روند مسلکی شدن پولیس ملی کشور اعلام نموده و بر تداوم همکاری های شان در بخش آموزش و مسلکی سازی نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه پولیس ملی تاکید ورزیدند.

گفتنی است که پیش از این نیز در سه دوره آموزشی نزدیک به یک هزار تن از افسران پولیس زن افغانستان از آکادمی پولیس شهرسیواس ترکیه فراغت حاصل نموده و روند اعزام افسران جوان پولیس ملی به این مرکز آموزشی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

افسران و ساتنمنان این دوره بعد از فراگیری آموزشهای مسلکی امروز از کشور ترکیه عازم کابل گردیدند.