عملیات ضد هراس افگنی نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی پشت رود ولایت فراه با کشته شدن 33 هراس افگن طالب پایان یافت


در عملیات تصفیه ی نیروهای امنیتی کشور که از چند روز بدینسو به هدف سرکوب و نابودی جنگجویان وابسته به هراس افگنان طالب در ولسوالی پشت رود ولایت فراه آغاز گردید بود، پایان یافت.
در این عملیات ده قریه کوچک و بزرگ از وجود هراس افگنان طالب تصفیه شده است.

 هم چنان دراین عملیات 33 هراس افگن طالب بشمول سه قومندان این گروه بنام ملا عزت، ملا عبدلحمید و ملا وکیل کشته و 10 هراس افگن دیگر بشمول ملا ابراهیم  یکی از قومندانان این گروه زخمی شده است.
 
گفتنی است که در این  عملیات یک مخفیگاه جنگ افزار مربوط به هراس افگنان طالب نیز تخریب و از بین برده شده است.

قابل یاد آوریست که دراین عملیات به نیروهای امنیتی و مردم محل آسیبی نرسیده است.

نیروهای امنیتی کشور در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی به گونه جدی کار و پیکار می کنند.