30 تن اعضای گروه تروریستی طالبان در نتیجه عملیات الماس در ولایت میدان وردک کشته و زخمی شدند


نیروهای امنیتی کشور از چندین روز بدینسو عملیاتی گسترده تصفیه ی را زیر نام الماس به هدف سرکوب دهشت افگنان طالب در مربوطات ولسوالی های دایمیرداد، نرخ، جلریز، سیدآباد، چک و جغتو ولایت میدان وردک  راه اندازی کرده اند که در نتیجه این عملیات شماری بخش ها در این ولسوالی ها از وجود گروه دهشت افگنان تصفیه شده است.

در این عملیات ها 30 تن از اعضای گروه تروریستی طالبان کشته وزخمی شده اند که در میان کشته شده گان برادر ملا نصرت ولسوال نهاد هراس افگنان طالب برای ولسوالی جلریز نیز شامل است.

هم چنان در این عملیات، 60 حلقه ماین مختلف النوع نیز کشف واز بین برده شده است.

گفتنی است که این عملیات گسترده تا تصفیه کامل ولسوالی های دایمیرداد،نرخ،جلریز، سید آباد،چک و جغتو از وجود دهشت افگنان ادامه خواهد داشت.

نیروهای امنیتی کشور در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی به گونه جدی کار و پیکار می کنند.