24 هراس افگن درولایت فراه کشته وزخمی شدند.

شب گذشته، در یک درگیری نیروهای پولیس ملی با جنگجویان وابسته به هراس افگنان طالب درمربوطات ولسوالی پشت کوه ولایت فراه، 18 هراس افگن کشته و زخمی شدند.

در این درگیری که به شکست هراس افگنان منتهی شد، 8 هراس افگن کشته و 10 هراس افگن دیگر زخمی شده اند.

در این رویداد به نیروهای پولیس ملی و مردم محل آسیبی نرسیده است.

هم چنان، نیروهای امنیتی کشور، یک موتر جنگجویان وابسته به هراس افگنان طالب را در منطقه دشت بابوس ولسوالی پشت کوه ولایت فراه شناسایی و هدف حمله هوایی قرار داد. درنتیجه این حمله هوایی، شش هراس افگن طالب کشته شده اند.

در این حمله هوایی، شش میل سلاح و مقداری مهمات این گروه نیز تخریب شده است.