21 هراس افگن طالب بشمول دو قومندان کلیدی این گروه در دو حمله هوایی در ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشته شدند


در دو حمله هوایی که عصر دیروز در مربوطات ولسوالی چرخ ولایت لوگر انجام شد، 21 هراس افگن طالب بشمول دو قومندان این گروه بنام های وزیری و صمد کشته شدند.

دراین حمله های هوایی یک موتر، شش موتر سایکل و  مقداری جنگ افزار  مربوط به این گروه نیز تخریب و از بین رفته اند.

گفتنی است که این دو قومندان هراس افگنان طالب در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولسوالی چرخ ولایت لوگر نقش مهمی داشتند.

نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی به گونه جدی کار وپیکار می کنند.