در دوعملیات ضد هراس افگنی 19 هراس افگن هلاک شدند

نیروهای قطعات خاص پولیس، دو مورد عملیات هدفمند ضد هراس افگنی را در مربوطات ولایت های،عزنی و میدان وردگ انجام دادند که درنتیجه آن تلفات سنگینی به گروه های دهشت افگن وارد گردیده و شماری از مناطق در این ولایت ها از وجود گروه های تروریستی تصفیه شده است.

در این عملیات ها 19 دهشت افگن کشته و 21دهشت افگن زخمی گردیده است.

در جمع کشته شده گان معاون ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردگ نیز شامل میباشد.

هم چنان در جریان این عملیات ها مقدار سلاح ، مهمات و35 حلقه ماین که توسط تروریستان به هدف اعمال تروریستی جاسازی شده بود، کشف و خنثی گردیده است.