گفتگوی اختصاصی با لوی پاسوال فضل‌الدین‌عیار، قوماندان زون 202 شمشاد

 لطف کرده در مورد زون شمشاد معلومات دهید که قوماندانی‌های امنیۀ کدام ولایات،‌ مربوط این زون است، چند افسر، ساتنمن و سرباز در این مرکز مصروف اجرای وظیفه هستند؟

قوماندانی‌های امنیه پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، ننگرهار، کنرها، نورستان و بامیان درجمع زون 202 شمشاد می‌باشد.هجده هزارافسر، ساتنمن، سرباز و پولیس محلی، در 75 ولسوالی ولایات‌های یاد شده، مصروف انجام وظایف امنیتی می‌باشند.

اوضاع امنیتی ساحات زون شمشاد چگونه است؟

زون شرق کشور، ساحۀ آسیب پذیراست و مرز مشترک طولانی از طریق ولایات ننگرهار، کنرها و نورستان با کشور پاکستان دارد. از این مرزها، ترویستان تربیت یافته آماده شده و به کشور ما برای ویرانی وآدم کشی فرستاده می‌شوند اما پولیس‌ امنی با قوای سرحدی، به شکل هماهنگ، جواب دندان شکن به مداخله این اجنبی‌ها می‌دهند.

 کشورهای بیگانه، همیشه از فقر و ناآگاهی برخی هموطنان ما سوء استفاده کرده و در تلاش اند تا وطن ما را خراب کنند اما این دشمنان، در ساحۀ مسولیت ما، توان جنگ رویارویی با نیروهای پولیس ندارند، تنها به شکل لجوجانه و بزدلانه با گذاشتن ماین در جاده‌ها، ترور و انتحار، می‌خواهند به اهداف شوم شان برسند.

روحیۀ رزمی و آمادگی‌ نظامی پرسونل شما در برابر ترورستانی که از بیرون مرزها می‌آیند، از چه قرار است؟

روحیه رزمی پرسونل ساحه مسوولیت زون شمشاد، عالی است. ما با تجهیزات، سلاح و مهمات دست داشته که از کیفیت چندان خوبی هم برخوردار نیستند، هرنوع تجاوز دشمن را در هر سطح که باشد، خنثی کرده و جواب دندان شکن به آنان می‌دهیم. با دریافت سلاح و تجهیزات لازم که جامعه جهانی به ما وعده داده، می‌توانیم بهترعمل کنیم و مانع تحرک دشمنان در ساحه زون شمشاد گردیم.

ما در سطح ولایات مربوط زون شمشماد، تولی‌های تعلیمی، جهت ظرفیت سازی پولیس داریم که همواره در آن، پرسونل تعلیم و تربیه می‌شوند و این اصل را ما درک کرده ایم که :« سرباز در میدان تعلیم اگر عرق ریخت، در میدان محاربه خون نمی‌ریزاند»

همین اکنون بالاتر از 200 تن پرسونل زون، مصروف درس قوماندانی استف کالیج اند.

 آمادگی نیروهای تحت امر شما پس از خروج نیروهای خارجی و گرفتن مسوولیت‌های امنیتی چگونه است؟

نیروهای پولیس امنی، نیروهای سرحدی و پولیس محلی ما، مانند سایر هموطنان، کشور خود را دوست دارند. آزادی و آزاد منشی، جزء خاصیت فطری مردم و نیروهای امنیتی ما است و دیدیم که مردم ما در برابرتجاوز شوروی وقت، چگونه با سلاح‌های عقب مانده، مبارزه کردند واین نیروها را مجبور به خروج از کشور نمودند.

 زمانی هم که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، نیروهای ما بازهم آمادۀ پذیرش مسوولیت‌های امنیتی کشورشان می‌باشند. زیرا ما همکاری مردم را با خود داریم؛ طی نظر سنجی که از عملکرد پولیس صورت گرفته است، مردم از نیروهای پولیس راضی اند و با این نیروهای علاقمند همکاری می‌باشند.

فرار سربازان از قطعات پولیس یکی از مشکل اساسی است که در حال حاضر وجود دارد، در زون مربوط شما وضعیت از چه قرار است؟

خوشبختانه ما در ساحۀ مسوولیت خویش، نه تنها فرار سربازان نداریم، بلکه مردم، هر روز در ولایت کنرها، نورستان و سایر بخش‌ها، تلاش می‌کنند که به پولیس ملی و محلی بپیوندند.

وضع اعاشه، اباطه و فراهم آوری سهولت‌ها برای منسوبین شما چه گونه است؟

 بله، مشکلات اندکی وجود دارد. کندک‌های حمایوی ریاست لوژیستیک در سطح زون‌ها مستقل شده و این کندک‌ها مستقلانه اکمالات می‌شوند. این امر یک مشکل جدی و دوگانگی را ایجاد کرده است و ما این اقدام را به نفع پولیس نمی بینیم. من شخصاً با هیئت رهبری زون به ولایات و ولسوالی‌ها رفته، وضع اعاشه، اباطه و معیشت پرسونل را نظارت و کنترول می‌کنیم. ما نیازمندی‌های آنها را ارزیابی نموده در جهت رفع آن هرچه عاجل اقدام می‌کنیم و در این راستا هیچ مشکلی نداریم.

 شما از تجهیزات و سلاح که نیروهای شما در برابر تجاوز دشمنان مقابله کنند، راضی به نظر نمی رسید، مشکل در کجا است؟

ما امید وارهستیم که با تلاش مسوولین و تعهدات جامعه جهانی تا زمانی گرفتن مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی، این نقیصه کاملاً رفع شود. اما آنچه مهم است، حفظ، نگهداری و رشد روحیه رزمی و آمادگی نظامی پرسونل است که از طریق مدیریت‌های عقیدتی فرهنگی و تعلیم و تربیه تلاش‌های خوبی در این رستا صورت می‌گیرد.

دلیل کمبود تجیزات مورد نیاز پولیس، در چه است؟

 جامعه جهانی، در مرحلۀ اول تمرکز بیشتر بر اردوی ملی کرده و این نیروها را مورد سپوت قرار دادند، اما بعدها متوجه شدند که نه تنها پولیس در جهت تنفیذ قانون و امن و نظم عامه سهیم است، بلکه در مبارزه با تروریزم، قاچاق مواد مخدر امنیت سرحدات و برخی وظایف دیگر که خلاف لایحه وظایف پولیس می‌باشد، انجام می‌دهد. به همین خاطر، جامعه جهانی از دو سه سال به این طرف به تجهیز و تسلیح پولیس پرداخته اند. در حال حاضر ما تجهیزات نسبتاًخوبی داریم اما بسنده نیست.

شما اشاره داشتید که یکی از دلایل نا امنی، هم مرز بودن سه ولایت مربوط زون شمشاد با کشور پاکستان است، این به این معنا است که کشور پاکستان در ناامنی‌های کشور ما دست دارد؟

این یک حقیقت مسلم و انکار ناپذیر است که نه تنها پاکستان به خاک افغانستان مداخله آشکار دارد، بلکه این کشور لانه و تربیت گاه ترویزم، قاچاق مواد مخدر و بنیاد گرایی در منطقه پنداشته شده، به سایرکشورها نیز تروریزم را صادر می کند. ما و نیروهای تحت اثر، شاهد مداخلات آشکاراسختبارات پاکستان هستم. ما می‌دانیم که چگونه استخبارات پاکستان از فقر فرهنگی و تنگ دستی هم وطنان ما استفاده کرد و تروستان را تربیه تجهیز و به کشورما اعزام می‌کنند.

وضع امنیتی ولایات کنرها و نوریستان مناسب نیست، دلیل آن در چه است؟

راجع به وضع نوریستان و کنرها، باید بگویم که بیشترین مرز را همین دو ولایت با پاکستان دارد. لذا بیشترین تهدید نیز از طریق همین مرزها صورت می‌گیرد.

و درضمن، ولایات یاد شده، دارای جنگلات انبوه و کوهستانی است که مخالفین می‌توانند از این وضعیت استفاده کنند. درعین حال در ولایت نورستان، به جز پولیس امنی، سرحدی و محلی کدام قوای دیگر وجود ندارد. اکمالات شان به شکل هوایی صورت می‌گیرد، اما استقرار پولیس محلی در هر دو ولایت، وضع امنیتی نسبت به گذشته بهبود قابل ملاحظه یافته است، امید واریم تا بدست آوردن تجهیزات و سلاح پیشرفته برمشکلات فایق آیم.

هماهنگی بین والیان و قوماندانان امنیه در سطح ولایات چگونه است؟

قوماندانان امنیه همراه با والیان، روی تأمین امنیت ولایات مربوطه مشترکاً کار می‌کنند و در هر ولایت مراکز هماهنگی از نهادهای مختلف امنیتی وجود دارد که همۀ امور، در این مراکز مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

آیا شما در جاگزینی مسوولین شایسته سالاری در نظر دارید؟

ما با در نظرداشت پالیسی وزارت امور داخله، در جاگزینی پرسونل نهایتاً تلاش کرده و می‌کنیم تا شایسته سالاری را مد نظر بگیریم. همین اکنون مسوولین قوماندانی‌های تحت اثر، به زون آمده‌اند تا موضوع روتیشن( دورانی) را که محترم وزیر امورداخله هدایت داده اند، مورد اجرا قرار دهند. یعنی آن عده مسوولین که در یک پست و در یک ولایت سه سال را سپری کرده باشند، باید به ولایت همجوار تبدیل شوند.

 عمده ترین دست آوردهای شما در سال جاری کدام‌ها اند؟

 در سال جاری، نیروهای تحت اثر این زون، ده‌ها عملیات مستقل و مشترک را اجرا کرده و بیشترین تلفات را به دشمن وارد کرده‌اند. در این عملیات‌ها، نه صدو پنچا نفر از مخالفین کشته، دوصد و هفتاد و شش نفر زخمی، چهار صدو دونفر دشمن دستگیر شده است. بیشترین مواد مخدر از ولایت ننگرهار کشف و ضبط شده است؛ به صدها جریب زمین از کشت کوکنارپاکسازی شده، ده‌ها فرد مسلح به حاکمیت دولت پیوسته‌اند، به صدها کیلوگرام مواد انفجاری و انتحاری کشف و ضبط گردیده و چندین انتحارکننده، قبل از انتحار دستگیر و یا به قتل رسیده است. به نظر من در امن سازی ولایت نوریستان تلاش های فراوان صورت گرفته که نتایج آن مطلوب است.

همکاری مردم در تأمین امنیت، نسبت به گذشته بیشتر شده وعملاً در ساحات تحت امر ما، به خصوص ولایات نورستان و کنرها، مردم در تأمین محلات شان سهیم اند.

در مورد تدابیر پیشگیرانه در جهت رفع کاستی‌ها، در ساحۀ مسوولت تان معلومات دهید؟

در قدم نخست بیشترین تمرکز ما بالای تعلیم و تربیه پرسونل پولیس است، اعتماد سازی بین آنان، جاگزین افراد شایسته، صادق و مسلکی در وظایف محوله، حسابدهی شفاف، رفع خود سری‌ها، سلیقه‌های شخصی رفع دوگانگی در اداره، مبارزه با قوم گرایی، لسانی و سمتی می باشد. مواظبت دایمی از پرسونل، ارزیابی از کار و فعالیت آنان، دادن مجازات و مکافات و برخی موارد از دیگر اقداماتی است که ما در ساحه زون شمشاد داریم.