گفت وشنودی با محترم پاسوال سید عبدالغفار سید زاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امورداخله در مورد دستاوردهای سال 1390 هجری خورشید و برنامه های اینده این ریاست

در قدم اول لطف نموده ریاست جرایم جنایی وزارت امور داخله را به معرفی بگیرد که چگونه و در کدام بخشها فعالیت می کند ؟

ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله یک اداره علمی و تحقیقاتی بوده که با جرم و مجرمین مبارزه می کند واین ریاست موازی با حارنوالی و محاکم ، امورات شانرا به پیش می برند.

وظیفه این اداره و قایه جرم است . و مبارزه با مجرمین است.

وظیفه ما جلوگیری ، مجادله ، کشف ، توضیح و تفکیک اعمال جرمی و باالاخره ترتیب دوسیه اعمال جرمی و محصول آن به ارگان های عدلی وقضایی است. ما برنامه های جدی و دراز مدت را برای ظرفیت سازی در این ریاست روی دست داریم و می خواهیم منسوبین ما از بخشهای مختلف به ویژه طب عدلی ، علوم سیاسی ، اجتماعی ، حقوقی وغیره علوم که نیاز ریاست جرایم جنایی پنداشته می شود اگاهی داشته باشند تا بتوانیم در امورات کاری خود موفق باشیم ، قدمهای برای رسیدن به این هدف برداشته شده است و در حال حاضر هم ظرفیت های وجود دارد اما بسنده نیست

 رهبری آمریت های جنایی مرکز وولایات چگونه صورت می گیرد ؟

ریاست مبارزه با جرایم جنایی مرکزی وظیفه سوق ، رهبری واداره تما جرایم را در سطح کشور بعهده دارد. اما فعلا مدیریت های جنایی ولایات تحت نظر قوماندان امنیه اجرای وظیف می نمایند.

 

در سال 1390 شما چه تعداد مظنونین و متهمین را بازداشت نموده اید  و به کدام جرایم ؟

در مجموع ظرف سال 1390 به تعداد 11604 نوع واقعه جرمی بوقوع پیوسته که نسبت به سال 1389 چند برابر کاهش را نشان میدهد. البته در بخش رویدادهای تروریستی ( 5538) واقعه به شمول 135 رویداد انتحاری ، (1961) رویداد انفجار ماین ( 868) کمین ، ( 974) حمله دشمن ، 184 اختطاف توسط مخالفین ، 96 ترور و (1868) مورد کشف سلاح ومواد انفجاری صورت گرفته است که نسبت به سال 1389 - 1091 واقعه کاهش را نشان میدهد که در پیوند به این رویدادها 16122 مظنون ومتهم دستگیرگردیده که (2653) قاتل ، ( 1739) سارق ، 12 سارق مسلحانه ، 262 اختطافچی ، 224نفررهزن ، 270 نفرقاچاقبران اموال ممنوعه ، 119 نفرقاچاقبران مواد مخدر ، 38 نفر اغشته به اختلاص ، 234نفرغاصب ، 48 نفرجعلکاربانک نوت ، 436 نفر به اتهام فساد اخلاقی ، 210 نفرمتقلب وتذویرکننده و 9877 نفر مجرمین سایر جرایم دستگیرگریده اند که پرونده هایشان ترتیب وبه ارگانهای عدلی و قضایی واگذار شده است.

در سال 1390 چند مورد عملیات را برای بازداشت مجرمین و متهمین راه اندازی کرده اید؟

به همان پیمانه که واقعات جرمی بوقوع پیوسته وکشف گردیده و به همان پیمانه مظنونین ومتهمین نیز دستگیرگردیده اند.

شما برای مسلکی سازی بیشتر منسوبین تان چه برنامه های را روی دست دارید و برای اموزش های تخصصی انان ، چه گونه زمینه سازی کرده اید؟

ما ظرف سال 1390  ۲۹۱تن افسرو ساتنمن را در ۳۷ بورس اموزشی تخصصی  به ۲۷ کشور مختلف جهان معرفی نموده ایم . که این روند ما را برای انجام بهتر کارهایما کمک کرده است

همچنین ما یک اداره تحقیقاتی و علمی را برای اولین بار در بګرام ایجاد نموده ایم  که در شناخت انسانها نقش عمده را بازی مینماید .

در این اداره با وسایل وتجهیزات مکمل علمی و تحقیقاتی شامل لابراتوار ( دی ان ای) بالستیک ، تدقیقات نشان انگشت ، عکاسی ، تحقیقات  الکترونیکی ، خط شناسی ، جعل وتذویر اسناد وغیره با هزینه (6) ملیون دالر اماده فعالیت است. برای اولین بارسیستم بایمتریک در جنب این ریاست ایجاد ودرمرحله اول شماری از منسوبین پولیس ، اردو ، امنیت ملی و محابس که رقم شان به یک ملیون ونود و هفت هزار تن می رسد تثبیت هویت شده و سایر هموطنان ومراجع دولتی بعدازتوزیع تذکره های برقی ثبت هویت خواهند شد.

با وجود اقدامات یاد شده از سوی شما هنوز هم تهدیدات انفجاری و انتحاری وجود دارد تدابیرشما برای جلوگیری از رویدادهای احتمالی تروریستی چه است؟

تهدیدات انفجاری وانتحاری یک چالش بزرگ است که  پرسونل ما به آن مواجه اند زیرا کشورما سرحد بازدارد و نیروهای سرحدی اندک داریم که نمیتوانند به درصورت قناعت بخش جلو ورود مجرمین را بگیرد فعلا سه نوع جرم در کشور ما ودنیا وجود دارد یکی مسایل تروریستی ، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ها است. اما ما با ان هم از تلاشهای پرسونل مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله راضی هستیم ولی این رضایت را بسنده نمی دانیم

جهت جلوگیری ازین گونه حملات طی سال گذشته بتعداد (1800) تن پولیس جان های شرین خود را از دست داده اند که نسبت به سال 1389 یک کاهش قابل ملاحظه را نشان میدهد . ما به دها گروه تروریستی را پیش ازارتکاب اعمال جرمی شان دستگیرنموده ایم ، بصدها میل سلاح ، تجیزات و مهمات از آنها بدست آمده است. ما بایجاد پروژه های متعدد توانسته ایم تا سرحد این حملات را کاهش بدهیم .

شایعاتی وجود دارد که یکعده کارمندان جنایی از وظیف موجود شان سو استفاده می نمایند چقدر درست است؟

بدون شک یک عده بشکلی از اشکال به این اعمال مبادرت ورزیده اند اما تدابیرسخت گیرانه ما باعث گردیده که میزان استفاده جویی ها پائین آید وهمکاری مردم با ما میتواند در ازبین بردن این پدیده نقش سازنده داشته باشد.

چقدر برنامه روی کاراست ونتایج آن از چه قراراست؟

بسیار پروژه در هربخش ما داریم که افراد مسلکی در رائس هرپروژه قراردارد.ما به کمک همین پروژه ها توانسته ایم مجرمین مختلف را در عرصه های مختلفه شناسایی ، کشف و دستگیر نمائیم ، سرقت های مسلحان وجرایم سازمان یافته را خنثی وعاملین آنرا دستگیرنموده ایم . به صدها هموطنان ما که در صفوف مخالفین دولت قرارداشتند به اثر کار این برنامه  ها در مناطق مختلف کشور به پروسه صلح پیوستند . مادر کار پروژه های مربوط موفقیت های خوبی داشتیم ویگانه راهی که میتواند مجرمین را به گونه گروهی وانفرادی شناسایی ، تثبیت وگرفتار نماید