مصاحبه اختصاصی با لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ قوماندان عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله

مصاحبه اختصاصی با لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ قوماندان عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7050/7041611001_6a9f473d4c_z.jpg

چنانچه شما اگاه هستید وزیر امور داخله کشور اموزشهای مسلکی پولیس ملی را نسبت به همه ی امور در صدر شش اولویت کاری خود قرار داداه است تا کنون چه سهولت های کاری در اختیار شما قرار داده شده و انکشافات در این بخش از چه قرار است ؟

بدون شک پس از گماشته شدن جناب ستر جنرال بسم الله خان محمدی به حیث وزیر امور داخله کشور اولین اقدام عملی خود را در راستای بهبود بخشیدن اموزشهای تخصصی پولیس ملی افغانستان بکار برد چرا که اموزش و پرورش این نیروها و انکشاف رهبریت که هردوی این موضوع به اداره ما تعلق دارد واقعآ انتخاب بجا و در خور اهمیت می باشد
باید کفت که پیش از این ظرفیت پذیرش به مراکز تعلیمی پولیس هر سال هفت هزار تن بود اما اکنون این رقم به 20 هزار تن افزایش یافته است که همه این پیشرفتها برخواسته از تلاشها و اقدامات عملی وزیر امور داخله نسبت به مسلکی شدن پولیس است

چند مرکز اموزشی همیشه گی و موقت برای پولیس ملی در کشور وجود دارد ؟ در کجا  با چند اموزگار و چند دانشجو ؟

قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله در حال حاضر سیزده مرکز اموزشی همیشه گی در ولایات، یک قوماندانی اکادمی و یک قوماندانی ستف کالج در کابل، 33 تولی اموزشی در قوماندانی های امنیه ولایات و 24 مرکز اموزشی موقت در سراسر کشور فعالیت دارد که همزمان 20 هزار پولیس به شمول سربازف ساتمن و افسر تحت نطر 3 هزار و 500 اموزگار مسلکی تحت اموزش و پرورش قرار دارند

ادارات تحت امر این قوماندانی کدام ها اند و چگونه فعالیت می کنند؟

این قوماندانی دارای دو معاونیت می باشد که یکی معاونیت پالیسی و دوم معاونیت اوپراتیفی به شمول ریاست عقدتی و فرهنگی و 24 مدیریت عمومی که همه این ادارات با در نظر داشت پالسی مصروف بلند بردن کیفیت اموزش و پرورش پولیس ملی در سراسر کشور هستند

کیفیت اموزش در این مرکز چگونه است ؟

پیش از این نسبت نبود کیفیت لازم اموزشی روزانه 10 تا 20 پولیس در جریان مبارزه با دشمنان افغانستان تلف می شدند اما با تعین راهبرد معقول از سوی جناب وزیر صاحب این رقم از 6 تا 7 نفر کاهش یافته است و نظر سنجی که نسبت به عملکرد پولیس در این اواخر صورت گرفته است نشان می دهد که ظرفیت سازی و مسلکی سازی در صفوف این نیروها به سرعت پیش می رود

بخاطر بلند بردن هرچه بیشتر ظرفیت در میان اموزگاران و دانش اموزان پولیس چه برنامه های جدی را روی دست دارید؟

تمام مراکز اموزشی ما با شیوه های پیشرفته و معیاری توسط استادان مجرب پیش برده می شود و همزمان با این برای رشد ظرفیت اموزگاران پولیس دوره های اموزشی تخصصی نیز دایر گردیده و می گردد همچنین بخاطر فراگیری اموزشهای بهتر مسلکی شماری این استادان به خارج فرستاده می شوند

شما و هیت رهبری قوماندانی تعلیم و تربیه همواره وزیر امور داخله را در سفرهای کاریش به ولایت های کشور همراهی می کنید نتایج این سفر ها چگونه است و بر رشد پولیس ملی در بخش تعلیم و تربیه چه نتایجی برجا گذاشته است

بر رسی، نظارت و بازدید از مراکز تعلیمی در راستای رشد ظرفیت های علمی تاثیرات مثبت در قبال داشته است چارکه ما شیوه های تدریس اموزگاران و چگونگی فراگیری اموزش را توسط دانشجویان پولیس از نزدیک بررسسی می کنیم و اگر کدام مشکلی در این بخشها وجود داشته باشد به زودترین فرصت اقدام می نمایم تا بر مشکلات موجود رسیده گی شود
ما از این سفرها نتایج مطلوبی بدست اوردیم ما دو مدیریت بنام سروی و نظارت داریم که همواره مراکز اموزشی را بررسی نوا قض و مشلات را در انجا جستجو وبر حل ان اقدام می نمایم بنآ ما سفر به ولایتها و بررسی مشکلات پولیس ملی را  در بخشهای مختلف از نزدیک نسبت به نشستن پشت میز و هدایت دادن از پشت میز ترجیح می دهیم  

لطف نموده در مورد شیوه های در سی معلومات دهید

مفردات درسی اکادمی پولیس ملی مطابق شرایط و نیازمندی جامعه و با درنظر داشت کوری کولم درسی سایر موسسات امنیتی داخلی و خارجی عیار است
پیش از این محصلین اکادمی پولیس مجموع مضامین را به شکل تیوری و پرکتیکی میاموختند اما اکنون دیپارتمنت های جداگانه و تخصصی در سطح وزارت ایجاد شده و برنامه های اموزشی اکادمی پولیس نیز رشته بندی گردیده است که پس از سپری نمودن دوره های اموزشی، این محصلین مطابق به رشته ی شان در صفوف پولیس ملی جذب می شوند
همچنان محصلین اکادمی پولیس علاوه از اینکه مضامین مختلف را تحت نظر استادان مجرب این اکادمی فرا می گیرند ما با ایجاد دیپارتمنت های جدید و معیاری مضامین حقوق را نیز در مفردات درسی علاوه نمو.ده ایم و از استادان پوهنحی حقوق پوهنتون کابل رسما دعوت خواهیم کرد تا مضامین حقوقی را به محصلین ما بیاموزانند تا پولیس کشور در تنفیذ قانون به مشکل مواجه نشوند

برنامه سواد اموزی میان نیروهای پولیس چگونه پیش برده می شود ؟

بی سوادی میان نیروهای پولیس یکی از مشکلات عمده است که بیشتر سربازان به این چالش رو به رو هستند اما ساتمنان و افسران در این راستا مشکلی ندارند
ما با در نظر داشت چنین مشکلات یک سال پیش با کشور جاچان یک پروتوکول را به امضا رساندیم که برنامه های سواد اموزی ما را کمک مالی کند و بربنیاد همین تفاهمنامه و پشتیبانی مالی کشور جاپان برنامه های سواد اموزی در قطعات و جزو تامهای مختلف پولیس ملی راه اندازی شده است که اکنون شمار زیاد از پولیسان بی سواد تحت اموزش قرار دارند
باید گفت که اکنون 40 درصد از پولیس ملی کشور از نعمت سواد بی بهره هستند و بزودی این مشکل حل خواهد شد.

دستاوردهای شما ظرف سال 1390 چگونه بود ؟

بهبود کیفیت اموزشی، ایجاد قوماندانی استف کالج، تدریس 20 هزار تن در یک زمان که سال گذشته این رقم به هفت هزار می رسید، راه اندازی سیمینارهای اموزشی برای رهبری به سطح قوماندانی ولسوالی ها ، ایجاد 33 تولی تعلیمی در سطح قوماندانی های امنیه ،  فراغت 3 هزار و 300 تن افسر و ساتمن از مراکز تعلیمی ، فراغت 500 تن از اکادمی افسری شهر سیواس ترکیه ، اعزام 90 تن از افسران پولیس ملی برای اموزشهای مسلکی به کشور مصر وسایر کشورهای خارجی از جمله دستاورهای سال گذشته خورشیدی قوماندانی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله به شمار می رود.