پولیس استخبارات ،۱۴ تن را در پیوند به رویداد های جداگانه بازداشت کردند

درجریان هفته گذشته منسوبان پولیس استخبارات وزارت امور داخله ، ۱۴ تن را در پیوند به حملات تروریستی ،  دزدی و آدم ربایی بازاداشت کردند.
این افراد از مربوطات ولایت های  کابل ، بلخ ، بدخشان ، سرپل ، پکتیکا  وهلمند بازداشت شده اند.
هم چنان منسوبان پولیس ریاست عمومی استخبارات وزارت امور داخله در جریان چندین عملیات جدا گانه ، ۲۰ حلقه ماین مختلف النوع ، ۲ میل سلاح ثقیله همراه با ۴۳۳ فیرمرمی آن ، ۸ میل سلاح خفیفه ویک واسکت مملو از مواد انفجاری کشف وبدست آورده اند.
 
این مقدار جنگ افزار به تازه گی از سوی شورشیان به منظور حملات تروریستی و تخریبی  در مربوطات ولایت های غور ، هلمند ، کابل ، فاریاب ، میدان وردک ، لوگر ، خوست و پکتیکا جاسازی شده بود.